Kontaktný formulár | Mapa webu | Impressum
DOMOV / O NÁS / Impresum /
AGRO - SERVIS - TECHNOLOGY
AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r. o.
Odborárov 49
052 01 Spišská Nová Ves
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11416/V
 
IČO:361 963 12
IČ DPH:SK2020033994
 
tel.: +421 53 44 28 771
fax:+421 53 44 28 771
web:www.astspak.sk
 
Bankové spojenie:
ČSOB,a.s., pobočka Spišská Nová Ves
č.ú.:4001398127/7500
 
UniCredit Bank, a.s., pobočka Spišská Nová Ves

č.ú.:6615311048/1111  

© 2010 ASTSPAK.SK, s.r.o. All rights reserved. Všetky práva vyhradené. | Powered by K_CORP | 127927