Kontaktný formulár | Mapa webu | Impressum
DOMOV / PROJEKTOVANIE /
AGRO - SERVIS - TECHNOLOGY

 Projektovanie stavieb a technologických celkov

V rámci komplexnej činnosti pri riešení rekonštrukcií alebo nových stavieb objektov živočíšnej výroby firma AST pripravuje kompletnú technickú dokumentáciu k realizovaným stavebným úpravám a dodávaných technologickým zariadeniam.
 

Stavebný zákon

Rozsah projektovej technickej dokumentácie spĺňa všetky stanovené legislatívne podmienky. Pripravujeme podklady potrebné pri predkladaní oznamovacej povinnosti ako aj pre stavebné povolenie v plnom rozsahu. Celá projektová dokumentácia vrátane výkresov sú realizované prostredníctvom počítačových systémov a priamo vytlačené v našej firme.
 

Pohoda zvierat

Technické návrhy spĺňajú všetky podmienky z hľadiska všeobecne stanovených noriem pre „welfare“- pohodu zvierat zohľadňujúce veterinárne podmienky zvierat v súlade s európskou legislatívou.
 

Odbornosť

Všetci zamestnanci firmy AST vykonávajú svoju činnosť na základe oprávnení, ktoré si jednotlivé činnosti vyžadujú podľa ich zaradenia.
© 2010 ASTSPAK.SK, s.r.o. All rights reserved. Všetky práva vyhradené. | Powered by K_CORP | 127929