Kontaktný formulár | Mapa webu | Impressum
DOMOV / TECHNOLÓGIE / Hovädzí dobytok /
AGRO - SERVIS - TECHNOLOGY

 Hovädzí dobytok

Dojnice

  • ·       príprava návrhu dispozičného riešenia ustajnenia, kŕmenia, napájania, dojenia pre všetky kategórie
  • ·       dojacie zariadenia :
- ako vyberať dojacie zariadenie
- typy
- výkon-obsluha
- dojacie jednotky
- čistiaci automat
- výveva
- identifikácia
- programové vybavenie
- cena dojacieho zariadenia
  • ·       chladiace zariadenie:
- ako vyberať chladiace zariadenie
- typy chladiacich zariadení
- výmenníky tepla
- doskové predchladenie
- ceny
  • ·       ustajnenie: Firma AST komplexne vyrába podľa projektovaného návrhu oceľové konštrukcie hradení, boxov,prechodových uličiek, čakární, bránok, zábran a dvierok. Všetky naše výrobky sú natierané alebo zinkované podľa požiadavky zákazníka.
  • ·       napájanie: Podľa jednotlivých kategórii a druhov ustajnenia sa používajú rôzne druhy napájacích zariadení. V prevažnej miere ide o guľaté nemrznúce napájačky do -20ºC alebo rôzne vaňové systémy s dohrevom.
  • ·       Kravy bez trhovej produkcie : Firma AST pripravuje komplexný návrh ustajnenia, kŕmenia, napájania, výbehov, ohradníkov a príslušenstva.
  • ·       Teľatá: Podľa veku, počtov zvierat pripravujeme komplexné návrhy ustajnenia, kŕmenia a napájania zvierat
- napájací automat pre teľatá
© 2010 ASTSPAK.SK, s.r.o. All rights reserved. Všetky práva vyhradené. | Powered by K_CORP | 127926